Katrin Lehtinen aloitti Lahden Taitoluistelijoiden Harrasteluistelun Kehityspäällikkönä 15.9.2018

2.11.2018

Katrin Lehtinen
Katrin Lehtinen

Katrin vastaa LTL:n harrastajapuolen; luistelukoulun, tekniikkaryhmän, aikuisryhmien kehittämisestä ja toiminnasta sekä toimii ”Luistellen jää tutuksi hankkeen” koordinaattorina; sisältäen erityisryhmän-, perhe- ja matalan kynnyksen toiminnan.

Nimityksen ja toimenkuvan muutoksella halutaan tehostaa harrastepuolen toimintaa ja saada lisää harrastajia mahtavan lajin pariin lisäten myös muuta oheislaji toimintaa, rajallisten jäävuorojemme puitteissa.

Katrin on ollut tuttu näky halleilla vuosia, hän on seuran oma kasvatti ja toiminut sekä luistelukoulun vastaavana, että kehitysryhmillä ja pienillä kilparyhmillä valmentajana useita vuosia.  

Katrin on Liikuntaneuvoja ja hän on suorittanut STTL:n 1 valmentajatutkinnon.