LTL Tukirahasto

1. Rahaston nimi

Rahaston nimi on LTL Tukirahasto.

2. Rahaston perustaminen ja ylläpito

Tukirahasto on osa Lahden Taitoluistelijat ry:tä (LTL). Seuran johtokunta toimii rahaston ylläpitäjänä.

Rahasto voi kerätä lisää pääomaa yrityksiltä saatuina lahjoituksina, seuran tukijäsenmaksuina sekä seuran järjestämien erilaisten tapahtumien ja kilpailujen tuotoista tai muilla varainhankintakeinoilla.

Rahastoa ylläpidetään seuran toimesta omana kirjanpitotilinä.

3. Rahaston tarkoitus

Rahaston tarkoitus on turvata Lahden Taitoluistelijoiden jäsenten luisteluharrastuksen jatkuminen perheissä, joissa on työttömyyden, sairauksien, lasten runsaslukuisuuden tai muun perheen toimentuloon vaikuttavan syyn vuoksi vaikeuksia selvitä harrastuksen kustannuksista.

4. Avustukset

Tarkoitusta toteuttaakseen rahasto voi jakaa seuran jäsenille avustuksia, joilla katetaan harrastamisen kustannuksia.

Avustus on henkilökohtainen ja sen myöntämisestä päättää kulloinenkin seuran johtokunta.

Tukea myönnetään luistelun harrastamiseen seurassa.

Tuen saamisessa ensisijalla ovat uudet hakijat sekä lapset ja nuoret.

Tuen saamisen edellytyksenä on seuran jäsenyys.

Avustusta haetaan perustelut sisältävällä vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan seuran seurajohtajalle. Tukea rahastosta voi hakea sekä luistelija/perhe että luistelijan puolesta valmentaja.

Myönnettävät avustussummat riippuvat lahjoitusten sekä hakemusten määrästä. Avustusten suuruudet harkitaan tapauskohtaisesti.

Johtokunta päättää vuosittain rahastosta maksettavan tuen vuosittaisen enimmäismäärän.

5. Rahaston sääntöjen muuttaminen

Rahaston säännöistä päättää seuran johtokunta.

Johtokunta on hyväksynyt rahaston säännöt 15.02.2024.

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa johtokunnan päätöksellä muilta osin paitsi liittyen rahaston tarkoitukseen.