Viestintä

Viestinnän parantaminen on ollut ns. kestoaihe, kun Lahden Taitoluistelijat on kerännyt palautetta jäsenistöltään. Viestintää on pyritty kehittäämään viime vuosina ja sen pohjalta syntyi seuralle ensimmäinen viestintä strategia ja viestintä suunnitelma kaudella 2020-2021.

Viestintästrategia tarkoituksena on luoda pohjan seuran viestinnälle ja kommunikoinnille. Siinä on kuvattu viestinnän periaatteet ja roolit seurassa. Strategian pohjalta laaditaan vuosittain viestintäsuunnitelma, jossa kuvataan tarkemmin viestinnän toimenpiteet ja kanavat kalenterikuukausittain sekä viestinnän vastuuhenkilöt.

Vastuu onnistuneesta viestinnästä on viime kädessä meillä kaikilla (seuran työntekijät, luottamushenkilöt, luistelijat ja vanhemmat). Vaikka tilanteet eivät aina ole helppoja, muistetaan toisten kunnioitus sekä rakentava ja ystävällinen vuorovaikutus.

Otamme mielellämme vastaan kommentteja ja ideoita, miten seuran viestintää voisi kehittää. Laita meille postia viestinta.ltl(at)gmail.com

LTL johtokunta