Maksusäännöt

päivitetty 24.6.2021

Lahden Taitoluistelijat on urheiluseura ja yleishyödyllinen yhdistys, joka järjestää toimintaa jäsenilleen. Toiminta rahoitetaan jäseniltä perittävillä jäsen- ja kausimaksuilla sekä muilla valmennuksesta perittävillä korvauksilla. On tärkeää, että maksut hoidetaan ajallaan. Nämä säännöt liitteineen korvaavat kaikki muut suulliset ja kirjalliset säännöt.

Maksuista

 • Laskuihin lisätään 3€:n toimistopalvelumaksu.
 • Kausimaksu suoritetaan kuukausittaisina ennakkoerinä (poikkeukset maksuissa: luistelukoulu, harrasteryhmät, kehitysryhmät, aikuiset ja seniorit).
 • Kyseessä ei ole kuukausimaksu vaan kuukausille jaoteltu kausimaksu.
 • Kuukausittainen maksuerä pysyy samana ryhmän harjoitusmääristä riippumatta, jotta maksuerät pysyvät mahdollisimman kohtuullisena. Hallitus tarkistaa kuitenkin maksuja tarpeen mukaan kauden aikana.
 • Kausimaksuerien määrä vaihtelee ryhmittäin ja joukkueittain.
 • Kausimaksu perustuu jää- ja salikustannuksiin sekä henkilöstökuluihin.
 • Kausimaksu tarkistetaan joulukuussa ja keväällä, LTL pidättää oikeuden muuttaa kausimaksua, mikäli luistelijamäärät ja jääolosuhteet muuttuvat oleellisesti.
 • Huhti-elokuun harjoitusmäärät poikkeavat, koska kesäjäät ovat huomattavasti kalliimpia.
 • Kausimaksun lisäksi laskutetaan mm. leiri-, testi- ja kilpailukuluja.
 • Joukkueissa ja yksinluistelun kilparyhmissä luistelija sitoutuu aina koko kauteen.
 • Kausimaksun ennakkoerät tulee maksaa eräpäivään mennessä.
 • Maksaessa käytettävä aina viitenumeroa ja maksut suoritetaan Visma Solutions Oy:n tilille.
 • Valmennusryhmissä sisaralennus harjoitusmaksusta on 20 % halvimmasta harjoitusmaksusta ja se koskee ainoastaan lapsia ja nuoria, ei aikuisia. Leiri-, kilpailu-, joukkue-, varuste- ja muista maksuista ei myönnetä sisaralennusta.
 • Visma Solutions Oy hoitaa maksuvalvonnan, mahdolliset maksumuistutukset ja tarvittaessa perintätoimet seuran puolesta.
 • Maksujen laiminlyöminen estää luistelijan osallistumisen harjoituksiin ja kilpailuihin.Mikäli luistelijalla on kolme (3) erääntynyttä maksua avoinna, asetetaan hänet luistelukieltoon. Luistelukielto on voimassa siihen asti, kun kaikki erääntyneet maksut on maksettu tai laskuttajan/hallituksen kanssa on sovittu sitova maksusuunnitelma. Luistelukiellon aikana luistelija ei saa osallistua seuran harjoituksiin eikä kilpailuihin. Muodostelmaluistelijoiden tulee tällä aikaa kuitenkin olla seuraamassa harjoituksia. Mikäli maksusuunnitelmaa ei noudateta, astuu luistelukielto voimaan saman tien.
 • Tilapäisen maksuongelman yllättäessä on otettava yhteyttä maksujärjestelyjen sopimiseksi seuran laskutukseen sähköpostitse (laskutus.ltl@gmail.fi). Joukkuemaksujen sopimisesta on otettava yhteyttä joukkueen rahastonhoitajaan. Maksusopimukset tehdään aina kirjallisesti.
 • Mikäli laskulle tarvitaa lisää maksuaikaa tai laskussa on epäselvyyttä, ole yhteydessä seuran laskutukseen (laskutus.ltl@gmail.com) ennen laskun erääntymistä.
 • Erääntyneestä laskun maksusuunnitelmasta tulee sopia Visma Solutions Oy:n kanssa.
 • Maksukehotuksen saatuasi sinun tulee hoitaa laskutukseen liittyvät asiat suoraan Visma Solutions Oy:n kanssa (yhteystiedot laskulla ja maksusääntöjen alareunassa).
 • Perinnästä johtuvat lisäkulut seuralle tullaan laskuttamaan täysimääräisinä jäseneltä.
 • Muodostelmaluistelun joukkueet keräävät luistelijoilta myös joukkuemaksuja kuukausittain mm. ulkomaan kilpailumatkojen, varuste- ja pukujen maksuja varten. Joukkuemaksujen suuruus päätetään kausikohtaisesti joukkueen järjestäytymiskokouksessa. Joukkuemaksujen laiminlyönnistä voidaan myös asettaa luistelukieltoon ja joukkueen saatava voidaan siirtää seuran perittäväksi. Yksinluistelijat hoitavat puku- ja varustemaksunsa itse, näitä ei huomioida seuran kausimaksuissa.

Lopettaminen kesken kauden

 • Luistelijan lopettaessa ja erotessa seurasta kesken kauden ei jo maksettuja maksuja palauteta. Luistelijan tulee maksaa koko kauden luistelumaksut lopettamisesta huolimatta.Maksuvapautusta voi anoa hallitukselta.
 • Huoltaja tai täysi-ikäinen luistelija voi anoa maksuvapautusta jäljellä olevan kauden maksuista kirjallisesti hallitukselta. Perustelluista syistä anomus voidaan hyväksyä. Anomus tulee lähettää osoitteeseen laskutus.ltl@gmail.com, heti kun päätös lopettamisesta on tehty.
 • Kausimaksuista ei kuitenkaan myönnetä vapautusta irtisanoutumiskuukaudelta eikä sitä seuraavasta erästä.
 • Mahdollisista muista korvauksista joukkueelle päättää joukkueenjohto yhdessä hallituksen kanssa tapauskohtaisesti.
 • Luistelu ei ole mahdollista joukkueessa kirjallisen lopettamispäätöksen jättämisen jälkeen.
 • LTL ei anna luistelijalle edustusoikeutta toisessa seurassa, mikäli kausimaksuja tai muita joukkuevelvoitteita on suorittamatta. Erääntyneet maksut siirretään perittäviksi ja samalla luisteluoikeus seuran valmennuksessa keskeytyy.

Poissaolot sairauden vuoksi

 • Poissaolosta sairauden vuoksi myönnetään hyvitystä omavastuuajan (2 viikkoa) ylittävältä ajalta.
 • Maksuista myönnetään hyvityksiä vain toimitettua lääkärintodistusta vastaan. Lääkärintodistus on toimitettava Lahden Taitoluistelijoiden toimistoon (SOL Areena, Launeenkatu 7, 15100 Lahti tai lahdentaitoluistelijat@gmail.com).
 • Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä harjoituskiellon alkamis- ja loppumispäivämäärä.
 • Hyvitystä ei myönnetä osittaisesta harjoittelukiellosta (esim. hyppykielto, kivun sallimat rajat, puolittainen harjoittelu).

HUOM! Harjoitusmäärät vaihtelevat kauden aikana. Harjoitusviikot eivät ole keskenään identtisiä mm. kilpailujen ja jäähalleissa sekä muissa harjoitustiloissa pidettävien LTL:sta riippumattomien tapahtumien vuoksi.

Mikäli olosuhteissa tapahtuu muutoksia, hallitus voi tarkistaa maksuja kesken kauden ja muuttaa kausimaksua (mikäli luistelijamäärät ja jääolosuhteet oleellisesti muuttuvat).

Force majeure -tilanne (ylivoimainen este), johon seura ei ole omalla toiminnallaan voinut vaikuttaa. Force majeure -tilanteessa huolimatta seuran on seuratoiminnan jatkumisen turvaamiseksi kyettävä hoitamaan kuluvan kauden velvoitteet sekä toiminnan kiinteät kulut.

Tällaisessa tilanteessa seuran hallitus pidättää oikeuden kausimaksujen keräämiseen, koska koko vuoden kustannukset arvioidaan vuosittain ja ne jaetaan kuukausittain maksettaviin tasaeriin. Tästä syystä harjoittelun keskeyttäminen ei suoraan poista kaikkia maksuvelvoitteita seuralle. Tällaisessa tilanteessa seuran hallitus pyrkii minimoimaan kustannuksia, mutta kuitenkin ylläpitäen toimintaa sellaisella tavalla, että toiminta voidaan palauttaa hyvinkin nopeasti, kun Force majeure -tilanne on ohi.


Maksamiseen liittyvissä asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä laskutuspalvelun numeroon 02 4808 8020 tai sähköpostilla osoitteeseen fsf.asiakaspalvelu@visma.com