Liikkuen jää tutuksi -hanke

Lahden Taitoluistelijoiden Liikkuen jää tutuksi -hankkeelle saatiin opetus- ja kulttuuriministeriön tukea 15 000€ keväällä 2018.

Liikkuen jää tutuksi -hankeemme tavoitteena on kehittää ja edistää seuramme luistelukoulutoimintaa mm. perustamalla ryhmiä erityislapsille ja -nuorille, perheille sekä kehittää matalankynnyksen toimintaa ja saada luistelukoulutoiminta ympärivuotiseksi. 

Olemme todella iloisia ja kiitämme opetus- ja kulttuuriministeriötä saamastamme mahdollisuudesta kehittää seuramme toimintaa.